savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 

 
 

Visioner for det Grønlandske Landbrug - strategier for landbrugsudviklingen frem til 2015

De store udfordringer for landbruget giver behov for en fremadrettet indsats til at sikre landbrugserhvervet muligheden for en vækst, som afspejler de behov, som forbrugere har for produkter fra erhvervet og som i videst mulige omfang harmonerer med andre ønsker til samfundsudviklingen.

Udfordringerne skal søges løst i tæt samarbejde med erhvervet selv, igennem Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut (SPS) og Landbrugsrådet.

Følgende fokusområder skal der satses på:
- Bedre incitamentsstrukturer for erhvervets udøvere, for herigennem at opnå en bedre ressource- og
   kapacitetsudnyttelse af såvel offentlige som private investeringer i landbrugssektoren.
- Smidiggørelse af administration og regelforenkling, blandt andet ved at gøre forvaltningen mere smidig,
   anvende bedre IT-løsninger i administrationen og lempe reglerne på landbruget i relevant omfang.
- Målrettede initiativer omkring innovation og produktudvikling ved blandt andet at forbedre samspillet mellem
   SPS og andre erhvervsfremmeaktører og virksomhederne samt en fortsat kompetent udvikling af
   Konsulenttjeneste for Landbrug.
- Sikring af faglighed i rådgivning og administration samt styrket kompetenceudviklingsindsats gennem øget
   fokus på uddannelse og efteruddannelse af erhvervsudøvere.

 
Læs mere om den gældende grønlandske landbrugspolitik i
"Landbrugspolitiske redegørelse 2007" (PDF, 270 KB) fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.