savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 

 
 

SPS - Savaatillit Peqatigiiffiit Suleqatigiissut
        - De Samvirkende Fåreholderforeninger

SPS er de grønlandske landmænds interesseorganisation.

SPS har et administrationskontor i Landbrugets hus, med en fuldtidsansat administrator. Administratoren assisterer foreningens medlemmer samt arbejder for foreningens interesser, i samarbejde med foreningens formand og bestyrelse. Vigtige opgaver er de årlige prisforhandlinger med slagteriet, kommunikation med offentlige myndigheder omkring politiske tiltag, den årlige generalforsamling samt de fælles foderstofindkøb.

Oprindeligt var de grønlandske fåreholdere organiseret i mindre foreninger, som forestod fælles opgaver omkring indsamling og sankning af får.
I 1951 blev De Samvirkende Fåreholderforeninger dannet ved et møde i Alluitsup Paa, og foreningen har siden været den vigtigste repræsentant og interesseorganisation i det grønlandske landbrug. SPS varetager alle områder indenfor det grønlandske landbrug, om end fåreavlen er den vigtigste driftsgren. Størsteparten af de grønlandske landbrugsbedrifter er medlemmer af SPS.

SPS - Savaatillit Peqatigiiffiit Suleqatigiissut
Augo Lyngesvej 1,B1
Postbok 229
3920 Qaqortoq

SPS-bestyrelse

Formand: Otto Nielsen
tlf.: + 299 199 223, e-mail: ottoni@greennet.gl

Næstformand: Suulut Hansen
tlf.: + 299665 004, e-mail: shqass@hotmail.com

Sekretær: Paarnannguaq P. Nielsen
tlf.: + 299 199 223, e-mail: ottoni@greennet.gl

Kasserer: Joorut Knudsen
tlf.: + 299 665 081, e-mail: jjkk@greennet.gl

Bestyrelsesmedlem: Henrik Egede
tlf.:+ 299 199 213, e-mail: illorsuit@greennet.gl

SPS-administrator: Agnethe Egede Mathiassen
tlf.: + 299 641 206, mobil: + 299 580 402, e-mail: sps@greennet.gl