savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 

 
 

Gartneriet på Upernaviarsuk

Gartneriet på Upernaviarsuk daterer sig tilbage til havebrugs- og skovbrugsforsøgenes spæde opstart i 1953, hvor de første mistbænke blev anlagt. Gartneriet og planteskolens mangeårige leder skovfoged
Poul Bjerge ledede forsøgene fra starten og frem til hans pensionering
i år 2000.

Gartneriet på Upernaviarsuk er fortsat en "blandet landhandel", bestående af frilandsarealer, mistbænke og et drivhus på 144 m2. Frilandsarealerne er opdelt i flere mindre enheder, som hovedsagelig benyttes til grønsagsproduktion og kartoffeldyrkning. Jorden er en lidt sur, relativt muldrig morænejord som med rigtig kalkning og gødskning
har vist sig godt egnet til de aktuelle produktioner.

Mistbænkene er fra 1950- og 60-erne, og bruges til produktion af sommerblomster og stauder. De fungerer også som "udstillingslokaler"
for de nævnte produkter. Mistbænkene er også anvendt til afhærdning
af grønsagsplanter før udplantning på friland.

Drivhuset er delt i to afdelinger, en afdeling med varmekabler fra 1987
og en "koldhus"-afdeling fra 2005, altså en afdeling uden opvarmning. Drivhuset bruges i første halvdel af sæsonen til småplanteproduktion, senere til grønsagsproduktion.

Der er bygget et nyt drivhus på 125 m2 i sommeren 2009, som er planlagt til at skulle anvendes som opvarmet plasttunnelhus. Plasttunnelhuset skal kunne holde til meget hårde vindbelastninger og skulle være det mest solide plasthus på markedet. Forsøget vil være vejledende om hvorvidt sådanne relativt billige drivhuse er aktuelle i Grønland. Det nye drivhus er finansieret med en bevilling fra Kommune Kujalleq.

Gartneriet producerer endvidere et begrænset udvalg af sommerblomster, og grøntsager som sælges til butikker på kysten. Grønsagsdyrkningen i Upernaviarsuk sker med henblik på, at undersøge egnede sorter og dyrkningsmetoder under de Sydgrønlandske forhold som kan videregives til erhvervet.

Gartneren i Upernaviarsuk kan kontaktes for yderligere informationer.

Email: kim@nunalerineq.gl

Telefon: 48 23 25