savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 


 

 

 

 

 
 

Upernaviarsuk forsøgsstation

Upernaviarsuk forsøgsstation er Grønlands Selvstyres forsøgsgård og skole for landbrugserhvervet i Grønland. Stationen er beliggende ca.
7 km øst for Qaqortoq, og al transport til og fra gården foregår med båd.
Der er tale om et område i de ydre fjordområde, med en isfri fjord i vinterhalvåret, men som ofte har storisforekomster i forårsperioden.

Der arbejdes på Upernaviarsuk stationen med landbrugsforsøg og
landbrugsundervisning i et sub- til lavarktisk område. Arbejdsområderne er bredt favnende, og indenfor husdyravlen er det
den økonomisk vigtige fåreavl som arbejdet koncentreres om. I den forbindelse arbejdes der med udvikling af systematisk fåreavl, herunder med det islandske fåreavlsprogram "Fjarvis" samt gennem fodringsforsøg med får.

Der er videre et mindre kvæg- og hestehold på stationen, primært af undervisningshensyn. Planlagte forsøg med malkekvæg og et minimejeri
er udskudt på ubestemt tid, grundet manglende finansiering.

Indenfor planteavlsområdet gennemføres der forsøg med forskellige overvintrende flerårige græssorter for produktion af hø og ensilage, samt forsøg med andre enårige foderafgrøder såsom kornarterne, primært rug, byg og havre samt rajgræs og arter indenfor kålplantefamilien. Der er videre en del forsøg og generel dyrkning af grønsager og havebrug i stationens gartneri og planteskole; inkl. stauder, buske og træer til private haver og offentlige anlæg.

Der er en mindre landbrugsskole i Upernaviarsuk og eleverne er i hold på mellem 3-7 elever på stationen af gangen mens resten er i praktik på gårde i Grønland samt Island og Norge. Der er en samlet stab i Upernaviarsuk på 4 personer i alt, hhv. en landbrugslærer/bestyrer, en driftsleder, en kok samt en gartner.

Upernaviarsuk Landbrugsskole
Postboks 152
3920 Qaqortoq
Telefon: +299 64 93 06 / +299 64 93 03 + lokalnummer

Upernaviarsuk Landbrugsskole hører under Inuili
Telefon: +299 66 13 13
E-mail: inuili@inuili.gl