savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 

 
 
Sulisorisat

 

Ilisimasalittut siunnersorti Henrik Frederiksen
Immikkut suliassat: Nalinginnaasumik nunalerinermut attuumassutilinnik siunnersuineq, kiisalu qinnuteqaatit naggorissaanissallu iluanni suliassani
mobil: +299 493 736
e-mail: henrik@nunalerineq.gl

 

 

 

Aningaasaqarnermut siunnersorti Arnajaraq Efraimsen Svenningsen
e-mail: aes@nunalerineq.gl