savacon@gh.gl
kalaallisut..English
 

 
 
Inatsisit Nalunaarutillu

Taakkua uani PDF-inngorlugit aasinnaavatit atuarlugillu.
Atuarniarukkit, anisikkusukkukkit imaluunniit toqqorniarukkit "Adobe Reader" atortussaavat.
Taanna akeqanngitsumik unai aaneqarsinnaavoq: http://get.adobe.com/reader/

Pinngortitamik illersuineq

Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 29, 18. december 2003-meersoq (PDF, 60 KB)

Uumasunik illersuineq

Uumasunik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisissaattut nr. 25, 18. december 2003-meersoq (PDF, 27 KB)

Hestiuteqarneq savaateqarnerlu pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 25,
22. juni 2001-imeersoq
(PDF, 18 KB)

Nunalerineq

Nunalerineq pillugu politikkimik nassuiaat 2007 (PDF, 291 KB)

Nunalerinermik inuussutissarsiornerup siuarsarneqarnissaa pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 6, 2. december 2009-meersoq (PDF, 38 KB)

Nunalerineq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 5, 2. maj 1996-imeersoq (PDF, 74 KB)

Nunalerinermut tunngassuteqartuni ineriartortitsinerup siuarsarneqarnissaa pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 26, 22. juni 2001-imeersoq (PDF, 19 KB)

Aalisarnermut, piniarnermut nunalerinermullu tapersiisarneq pillugu Inatsisartut
peqqussutaat nr. 10. 12. november 2001-imeersoq
(PDF, 120 KB)

Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2004 om genetableringsstøtte til
erhvervsfiskere, -fangere og landbrug
(PDF, 16 KB)

Neriniartitsivinnik nersutaatinillu malittarisassaqartitsinikkut aqutsineq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 22, 8. september 2000- imeersoq (PDF, 22 KB)

Savaateqarneq

Savaateqarfinnik pilersitsinernut tapiissuteqartarneq pillugu Namminersornerullutik Oqartussat
nalunaarutaat nr. 23, 8. august 1993-imeersoq
(PDF, 57 KB)

Susassaqarfiit

Pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat
nr. 8, 13. juni 1994-imeersoq
(PDF, 78 KB)